Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

adhara
7395 41bf 500
Reposted from4desire 4desire viarurky rurky
adhara
1503 3d68 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viathornat thornat
adhara
9646 5b26
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viathornat thornat
adhara
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaAyumi Ayumi
adhara
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viaAyumi Ayumi
adhara
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapengin pengin

August 01 2017

adhara
6185 b99b 500
Reposted fromyikes yikes viahormeza hormeza
adhara
8763 b189
Reposted fromkosmata kosmata viahormeza hormeza
adhara
Reposted fromoll oll viaMsCaptain MsCaptain

July 30 2017

adhara
9043 0670 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarurky rurky
adhara
4504 11f2
Shh, Oscilloscope is sleeping.
Reposted fromTenSigis TenSigis viarurky rurky

July 29 2017

adhara
8210 2f11
Reposted fromgruetze gruetze viaolewka olewka
adhara
4843 caa0
Reposted fromfitvet fitvet viathedogs thedogs
adhara
Reposted frombruisedlee bruisedlee viathornat thornat
adhara
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viahormeza hormeza
adhara
Reposted fromseleneskin seleneskin viahormeza hormeza
adhara
5397 c001 500
Reposted fromparkaboy parkaboy

July 26 2017

adhara
0814 7cf6 500
so this came out of a random doodle
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus
adhara
1275 648b
Reposted fromgreensky greensky viaMsCaptain MsCaptain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl