Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

adhara
Reposted fromkjn kjn viarurky rurky

June 22 2017

adhara
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaMsCaptain MsCaptain

June 21 2017

adhara

June 20 2017

adhara
3491 1baf
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaechoes echoes
adhara
adhara
adhara
Reposted fromgruetze gruetze viahormeza hormeza
adhara
7137 4f87 500
Reposted frombaeren baeren viahormeza hormeza
adhara
7219 3d55 500

June 19 2017

adhara

Dwa małe wilczki wpuszczono do sali pełnej luster.

Jeden z nich był radosnym zwierzakiem; skakał i bawił się, a gdziekolwiek się obrócił widział radosne, skaczące wilczki skore do zabawy.
Drugi wilczek byl zly i nadąsany; pokazywal kły, warczał i jeżył sierść, a gdziekolwiek się obrócił widział najeżone agresywne wilki gotowe do ataku.

Świat jest dla nas jak lustro.
Cokolwiek nosisz w środku, odbija się w rzeczywistości.

Jeżeli uważasz, że wszyscy ludzie są źli, wredni i knują na twoją niekorzyść- zastanów się czy aby nie mówisz o sobie
— Wilczo Głodna
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viapragnienia pragnienia
adhara
2890 c23b
Reposted fromsosna sosna viajchigo jchigo
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viarurky rurky
adhara
9063 69d1
Reposted fromsosna sosna viarurky rurky
adhara
Reposted fromtoft toft viaolewka olewka
adhara
7298 9b74 500
Reposted fromkociesprawy kociesprawy viaechoes echoes
adhara
0841 1a8c 500
Pogoda na dzisiaj:
Reposted fromdobry dobry viagray gray
1883 0c3d
Reposted fromtwistedbutpretty twistedbutpretty viahormeza hormeza
adhara
5386 07ea 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
adhara
5385 4c2c 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
1503 294a

the-violent-peach:

I hit reblog so fast there was a tsunami in the Pacific.

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viarurky rurky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl