Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2017

adhara
8399 7c81 500
Reposted fromoll oll
adhara
8355 002d 500
Reposted frommeem meem viaoll oll
adhara
5505 53bf 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastrzepy strzepy
adhara
2047 b5bc
Reposted frommozaiczna mozaiczna viaoll oll
adhara
Doszedłem do wniosku, że w życiu nie ma żadnych ustalonych zasad. Robisz to, co musisz, żeby przetrwać. Jeśli to oznacza ucieczkę od miłości twojego życia, żeby zachować zdrowie psychiczne, to tak robisz. Jeśli to oznacza złamanie czyjegoś serca, żeby nie złamało się twoje, robisz to. Życie jest skomplikowane - zbyt bardzo, żeby były rzeczy pewne. Wszyscy jesteśmy rozbici. Podnieś osobę, potrząśnij nią i usłyszysz grzechot ich rozbitych kawałków. Kawałków, które rozbili nasi ojcowie, nasze matki, nasi przyjaciele, znajomi albo ukochani.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaoll oll

January 12 2017

adhara

- Powiedz, Winston, w jaki sposób człowiek utwierdza swoją władzę nad drugim człowiekiem? [...]

  - Każąc mu cierpieć.

  - Doskonale. Każąc mu cierpieć.

— Orwell - 1984
Reposted fromjestemkwiatem jestemkwiatem viaolewka olewka
adhara
5405 3344
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
2728 548c

greetingsfrompoland:

Maria Pinińska-Bereś, Transparent - performance, Pola krakowskie Prądnika, 1980

Reposted fromsoultraveling soultraveling viahalucine halucine
adhara
5428 b419
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
adhara
- Nie pozwól sobie na etap: jesteś fajna, ale. Nie ma ALE. Albo ktoś od początku chce z tobą coś, albo niech spierdala. Fajne i ładne to są bambosze na targu. Ty masz być, kurwa, NIEPOWTARZALNA.

January 05 2017

adhara
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
adhara
9163 4599
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoll oll
adhara
9192 a8a4
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
adhara

Uniwersalny sposób na szczęście:
Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viamarbra12 marbra12

January 03 2017

adhara

petycja

Może i zupa nie jest miejscem od takich rzeczy ale sądzę, że sprawa jest naprawdę ważna. I nie będę tu wielce pisać od siebie, a pozwolę sobie zacytować pana Adama Wajraka, który chyba jak mało kto zna się w tym kraju na rzeczy :

W Puszczy Boreckiej żyje 110 żubrów, w Knyszyńskiej około 130. W tej pierwszej odstrzeliwuje się 10 żubrów rocznie, w tej drugiej w zeszłym roku zabito 20. To by oznaczało, że choroba, starość i niedołężność dosięga co roku około 10 proc. stada w Puszczy Boreckiej i około 15 procent w Puszczy Knyszyńskiej. Co ciekawe, w Puszczy Białowieskiej, w której żyje największe stado żubrów na świecie – około 600 zwierząt, ze względu na choroby zeszłym roku zastrzelono tylko trzy żubry!

Czyżby żubry w Puszczy Białowieskiej były zdrowsze i generalnie młodsze? Nic z tych rzeczy. Nie są ani zdrowsze, ani młodsze. Różnica jest gdzie indziej.

W Puszczy Białowieskiej całym stadem zarządza Białowieski Park Narodowy, a nie Lasy Państwowe. I choć w jednym i drugim wypadku - jak wynika z zezwoleń Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - zwierzę do odstrzału kwalifikuje lekarz weterynarii, to w Puszczy Białowieskiej odstrzał nie jest sprzedawany myśliwemu, lecz dokonuje go przeszkolony pracownik parku.Jeszcze większe wątpliwości w sprawie strzelania do żubrów rodzi lektura wiszącego na stronach RDLP cennika polowań. Organizatorzy informują tam wszem i wobec, że od listopada do końca lutego wypada... termin polowań na żubry.

To sugeruje, że odstrzał żubra nie jest czynnością wykonywaną incydentalnie w razie nagłej potrzeby, jak to bywa w wypadku zwierząt chorych, agresywnych lub czyniących znaczne szkody. Dlatego przyłączamy się do petycji Greenpeace i OKO Press domagające się zakazu komercyjnych polowań na symbol naszej przyrody.
Dlatego koniecznie podpiszcie petycję i podajcie dalej! Tu nie tylko chodzi o to jak traktujemy ten unikalny gatunek, ale czy sami się szanujemy jako naród. Spieniężanie zabijania żubrów naszego symbolu też godzi w naszą godność.

Reposted fromhormeza hormeza viaolewka olewka

January 02 2017

adhara
Such grace
Reposted fromGeistergurke Geistergurke viathedogs thedogs
adhara
adhara
2790 d636
Reposted fromnyaako nyaako viaxvou xvou
adhara
Reposted fromunkraut unkraut viaMsCaptain MsCaptain
adhara
3897 aeea
Reposted fromfungi fungi viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl