Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

adhara
2342 1efb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoll oll
4888 27df
Reposted fromtayfun tayfun viahormeza hormeza
2519 c8bf
Reposted fromsturmtruppen sturmtruppen viahormeza hormeza
adhara
Reposted fromgreensky greensky viahormeza hormeza
adhara
9187 1ca4
Level
Reposted fromStenzer Stenzer viadogs dogs
1576 d5d5

4gifs:

Do you even lift bro. [video]

adhara
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaoll oll

February 24 2017

adhara
6796 ed73 500
Reposted fromparkaboy parkaboy

February 23 2017

adhara
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
3511 c56e
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viapragnienia pragnienia
adhara
Play fullscreen
Do Robots Deserve Rights? What if Machines Become Conscious?
Reposted fromscience science
adhara
Reposted fromgruetze gruetze viahormeza hormeza
0963 d5a5
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viahormeza hormeza

February 22 2017

adhara
9843 cc11
Reposted fromparkaboy parkaboy
adhara
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxannabelle xannabelle

February 21 2017

adhara
0599 afa0
Reposted fromMiziou Miziou viaanomalia anomalia
adhara
3854 cfbf
Reposted fromktosiowa ktosiowa viahormeza hormeza
adhara
Tak więc w prawdziwym, antropologicznym sensie, czarownictwo jest uniwersalnym zjawiskiem kulturowym, charakteryzującym się ludowa magia, zielarska medycyna, wróżbiarstwem i kontaktami z duchami natury. Czarownica niekoniecznie jest szamanem, ponieważ praktyka czarownictwa nie wymaga wejścia w stan ekstazy w celu przeprowadzenia uzdrawiania. Z drugiej strony, odmienne stany świadomości nie sa tu wykluczone, a czarownica nawiązuje kontakt z innym światem, światem duchów, ponieważ duchy te sa ściśle związane z procesem uzdrawiania i obfitością w naturze.

- Czarownice i dakinie - J.M. Reynolds
Reposted fromamphetamine amphetamine
adhara
5500 3f3b
Reposted fromParty-on Party-on
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl