Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2016

adhara
0669 9a44 500
Reposted frommajkey majkey viaoll oll
adhara
5944 d1cd 500
Reposted fromseaweed seaweed viaSylvka Sylvka
adhara
Reposted fromLane Lane viaMsCaptain MsCaptain
adhara
0489 b9dd 500
Reposted fromfungi fungi viatytek tytek
adhara
2109 fbc8
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
adhara
2108 a41a 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
adhara
7671 d294
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaSylvka Sylvka
adhara
1658 0ef8
Reposted fromzciach zciach viaoll oll
adhara
Nigdy na nikogo nie czekajcie, szkoda czasu, szkoda życia.
— Komentarz pod piosenką "I'll be waiting" Lenny Kravitz
Reposted fromnivea nivea viamarbra12 marbra12
adhara
0795 5c94
Reposted frommalosubtelnie malosubtelnie

September 25 2016

adhara
8736 d10a
Reposted frompuck152 puck152 viaoll oll
adhara
this is important information for us plebeians
Reposted frommae mae viaoll oll
adhara
5813 9f6d 500
Reposted fromberry-girl berry-girl viaoll oll
adhara
adhara
- Co Twoim zdaniem decyduje o szczęściu?
- Dobrze dobrane leki.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll
adhara
9390 ea30 500
Reposted fromMamba Mamba viahormeza hormeza
adhara
adhara
5338 4fbe 500
Czarny protest
adhara
Okupanta nie mamy, ale z tym komunizmem bym uważała. Jedyna i Słuszna Partia z Jedynym i Słusznym Prezesem z Jedyną i Słuszną Ideologią bardzo niebezpiecznie upodabnia się do PZPR.
Lać po gębie też się jeszcze nie musimy, ale Obrona Terytorialna i romanse z ONRem mogą skończyć się bardzo różnie, szczególnie dla tych, którzy mają chociaż inne zdanie niż Jedyna i Słuszna Partia.
Reposted fromolewka olewka
adhara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl