Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

adhara
8952 70ca 500
Reposted fromscience science
adhara
1801 ab6c 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viathornat thornat
1361 7dda 500

accordingtodevin:

Age is just a number, don’t let it control your life!   Webtoon Instagram Facebook

Reposted fromsommeregenachts sommeregenachts viarurky rurky

drakesideheaux:

Remembering u only got one life and you ain’t done shit but have depression 

Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viahormeza hormeza
adhara
5539 d78a 500
By L7m - in Vannes, France.
Reposted fromcorvax corvax viahormeza hormeza
1122 a200 500
Reposted fromamatore amatore viahormeza hormeza
adhara
1119 33b7
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viahormeza hormeza
adhara
8388 5d7d 500
Magdalena Abakanowicz (1930 - 2017)
Reposted fromciarka ciarka viahormeza hormeza
adhara
0671 ea00 500
Reposted fromkrzysk krzysk viahormeza hormeza
adhara
6549 2987 500
Reposted fromoll oll viafabuleux fabuleux

April 17 2017

1798 2a6f 500
Reposted fromBeesneeze Beesneeze viaechoes echoes
9093 4f6f 500

introvertproblems:

Credit @Thebeehive

Reposted fromviolette-endivien violette-endivien viaechoes echoes

April 15 2017

adhara
A potem zakochałem się. Wiesz jak to jest. Ktoś ci coś powie, ty odpowiadasz i nawet nie zdajesz sobie sprawy kiedy zaczynasz chcieć żeby ta rozmowa trwała całe życie.Patrzysz na kogoś,uśmiechasz się, szczęśliwy jesteś, no wiesz, po prostu. Oddajesz komuś całe serce, kochasz kogoś,myślisz sobie “kurwa to coś na zawsze”.Uświadamiasz sobie z czasem, że to może być ten jedyny człowiek.Spędzacie razem każdą chwilę. Wymieniacie się zdaniami, uśmiechami i sercami. Planujesz przyszłość,samochód, dom,imiona dla dzieci. A później co? Pijesz.
Reposted fromorchis orchis viaolewka olewka
4990 e15a

My ride

Reposted frommyry myry viaoll oll
adhara
4963 9366 500
Reposted fromlonesome lonesome viaoll oll
2177 d5f7 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaoll oll
6119 3f58

tastefullyoffensive:

Lucy excitedly shops for a new toy. [full video]

Reposted fromUnpretty Unpretty viaoll oll
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viaoll oll
adhara
2694 6587
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl