Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2016

adhara
adhara
Reposted fromBAM BAM viarurky rurky
adhara
Reposted fromlyder lyder viarurky rurky
adhara
6887 eb43 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaoll oll
adhara

- Głosy, które uwielbiam to Elvis i Freddie Mercury, chociaż był gejem - mówi pan majster, który remontuje mi łazienkę - nawet mogę na tego pajaca patrzeć, bo głos miał taki, że mu wybaczam to pedalstwo.

- No, ale co w tym złego, że był gejem - mówię ja, bo przecież bez komentarza tego nie zostawię.

- No ja nie mam nic przeciwko, żeby oni sobie byli, ale niech nie mówią, że są równi, bo to jest dewiacja przecież.

- Ale przecież jak długo człowiek istnieje, tak długo są homoseksualiści, to jest naturalne przecież.

- No ja wiem, że są, w Grecji byli, w Rzymie też. Ale niech oni tego nie manifestują na tych swoich paradach.

- Wie pan, ja myślę, że skoro może iść przez miasto procesja w Boże Ciało, to może iść też parada równości.

- ... Aaaa. A to mnie pani przekonała - mówi on i kiwa z uznaniem głową - w sumie to ma pani rację - dodaje wciąż zdziwiony, ze wzrokiem błądzącym gdzieś w myślach.

Ale ja zdziwiona jestem bardziej. Że to było takie proste.

— Marta Sy
Reposted fromMatalisman Matalisman
adhara
2947 8844
Reposted fromsohryu sohryu viajaskier jaskier

November 27 2016

adhara
9192 b619
Łódź, kurwa!
Reposted fromtfu tfu viabiri biri
adhara
9060 54a3 500
Reposted fromnyaako nyaako viasatyra satyra
adhara
9157 f6f9
lots of tats
adhara
9559 efc3 500
Reposted fromineedhelp ineedhelp viagorky gorky
adhara

November 25 2016

adhara
1648 231e 500
Reposted fromneon neon viaoll oll
adhara
0407 32f9
Reposted fromlittlebreath littlebreath viaoll oll
6273 d750
Reposted frombadwolfangel badwolfangel viaoll oll
adhara
3096 97ef 500
Reposted fromzciach zciach viaoll oll
adhara
7734 7baa 500
Reposted fromsidus sidus viahormeza hormeza
adhara
Mała, usłyszałam kiedyś opowieść o starszej kobiecie, która na pogrzebie swojego męża powiedziała, że on zranił ją tylko raz - swoją śmiercią. W tym zawiera się istota miłości. Nie chodzi o to, że czasami nie zranimy się nawzajem, bo dobrze wiesz, że tak się dzieje. Jeżeli jednak mężczyzna potrafi patrzeć na to, jak cierpisz przez niego i nie zrobić absolutnie wszystkiego, żeby to naprawić, to uciekaj i nigdy nie wracaj, bo jedyna miłość, jaką on naprawdę czuje, to miłość własna i nie ma w tym ciebie.
— ze strony na fcb. "Listy do Małej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
adhara
Lubię urodę, ale położoną na inteligencję. 
— Kownicki.
Reposted fromplayinglove playinglove viagorky gorky
adhara
5305 4f71
Reposted fromqb qb viagorky gorky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl