Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2016

adhara
adhara
8650 35de
Reposted fromniva97 niva97 viaSteampunkgroup Steampunkgroup

October 18 2016

adhara
adhara
9327 af98
Reposted fromsohryu sohryu vianekhara nekhara
adhara
3512 baa5
Reposted fromzciach zciach viahubik hubik
adhara
adhara
Chciałabym, żeby ktoś mnie uratował. Chciałabym, żeby przyszedł ktoś, kto będzie mnie niósł przez życie, do kogo się mocno przytulę i nigdy nie puszczę; kto nie wykorzysta tego, że bez niego nie daję sobie rady, że jestem słaba i bezbronna. Moim największym marzeniem jest osoba, która zaakceptuje i weźmie mnie taką, jaka jestem, nieidealną, rozdygotaną, niestabilną, nadwrażliwą, razem z całym moim bagażem złomu doświadczeń, jaki codziennie noszę. Ktoś, kto poradzi sobie z tym, że ja się od ludzi uzależniam, uwieszam na nich i nie chcę puścić nawet na chwilę; kto zmierzy się z moimi mechanizmami niedopuszczania ludzi do siebie, kto się nie zniechęci i nie straci nadziei, że pod tym gruzem nienawiści i kąśliwości jest człowiek warty uwagi, zasługujący na miłość i dobro.
— zabka.soup.io
Reposted fromzabka zabka viasupposedtobe supposedtobe
adhara
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuc spokoj duszy; zadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyslania - po prostu spokoj. 
— K. Bagieńska / 04.2016 / rozmyslania nad obiadem
Reposted fromriseme riseme viaBrilliant Brilliant
adhara
…wieczność spędzona w jednym miejscu, choćby w raju, po jakimś czasie staje się piekłem.
— Josephine Angelini – Bunt bogini
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakechness kechness
adhara
3182 73ff
Reposted fromsaiwala saiwala viabudas budas
adhara
3163 75de
Reposted fromsaiwala saiwala viabudas budas
adhara
adhara
1110 0fee
I shot the Serif
Reposted fromLebendfutter Lebendfutter viaTokei-Ihto Tokei-Ihto
adhara
2238 646d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
adhara
Potem płakałam, ponieważ zbyt dużo myślę, zbyt dużo chcę i zbyt dużo martwię się o przyszłość.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarbra12 marbra12
adhara
2681 b077 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viapl pl
adhara
Play fullscreen

Znów nie jestem pewien czego chcę Choć przed chwilą byłem
Reposted fromolewka olewka
adhara
2930 e79a
Reposted fromparkaboy parkaboy
adhara
Reposted fromwolek wolek viahormeza hormeza
adhara
Reposted frompl pl viaechoes echoes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl